Поточна діяльність | Педради, наради
Педради, наради

НАРАДИ

Термін виконан-ня
Заходи
Відповідальний
Вересень
 
1.Про виконання заходів по підготовці школи до нового навчального року.
2.Про особливості організаційно-методичного супроводу навчально - виховного процесу в школі у новому навчальному році.
3.Про дотримання єдиного орфографічного режиму.
4.Про організацію харчування учнів та вчителів у школі.
5.Про проведення двотижневика «Увага! Діти на дорозі»(05-16.09),
6. Про проведення місячника фізкультури, спорту і туризму.
7. Про організацію роботи педагогічного колективу з охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів, медичного супроводу навчально-виховного процесу, контролю за відвідуванням учнями навчальних занять.
8. Про роботу щодо виконання «Інструкції з обліку дітей дошкільного і шкільного віку та підлітків шкільного віку».
9.Про працевлаштування випускника 9 класу.
10.Про оновлення списків дітей пільгового контингенту.
11.Про проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових предметів.
Директор,
класні керівники,
відповідальні вчителі
(протокол)
Жовтень
1.Про формування  здоров′язберігальної компетентності учнів школи (доп. Захаренко Л.П.).
2.Про стан ведення шкільної документації, а саме: журналів 2-9 класів, алфавітної книги, особових справ учнів.
3. Про підсумки проведення  двотижневика «Увага! Діти на дорозі».
4. Про результати перевірки календарно-тематичних планів з предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану школи, планів виховної роботи класних  керівників.
5.Про результати перевірки ведення  щоденників учнями 5-9 класів.
6.Про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період.
7. Про проведення тижня української мови (07-11.11).
8.План проведення осінніх канікул.
 
Директор,
класні керівники,
відповідальні вчителі
(протокол)
Листопад
1.Про розвиток особистісної компетентності учнів школи (доп. Климчук М.Д.)..
2. Про адаптацію учнів 5 класу до навчання в школі ІІ ступеня
3.Про проведення тижня пожежної безпеки (21-25.11).
4.Про ведення журналів з ТБ в кабінетах фізики, хімії, інформатики, спортзалі.
5.Про стан ведення зошитів з української мови в 5-му, 7-му, 9-му класах.
Директор,
класні керівники,
відповідальні вчителі
(протокол)
Грудень
1.Стан та інтенсифікація роботи вчителів з розвитку мовлення, підвищення рівня грамотності та зростання інтересу до навчання (доп. Городілова Г.М.).
2.Про роботу класних керівників з питань формування основ здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед учнівської молоді, запобігання захворювань на СНІД.
3.Аналіз роботи зі звернення громадян за 2016 рік.
4.Про підсумки проведення тематичної перевірки української мови в 5-9-х класах.
5.Про стан ведення  зошитів з математики в 5-9-х класах.
6. Про проведення тижня народознавства  (19-23.12).
7.Про підготовку до проведення новорічних та різдвяних свят. План проведення зимових канікул.
Директор,
класні керівники,
відповідальні вчителі
(протокол)
Січень
1.Про виконання навчальних програм та планів з предметів  інваріантної та варіативної складових робочих планів школи за І семестр 2016/2017 н.р..
2. Педагогічний практикум «Сутність моніторингу».
3.Про результати адміністративних контрольних робіт  (за І семестр) з укр. мови, математики, алгебри та геометрії в 3-му,       5-му, 7-му, 9-му класах.
4.Про результати моніторингу навчальних досягнень учнів з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів за І семестр 2016/2017 н.р..
5.Про співбесіди щодо основних щорічних відпусток вчителів.
Директор,
класні керівники,
відповідальні вчителі
(протокол)
Лютий
1.Про формування самоосвітньої компетентності учнів (доп. Бондарева Н.В.).
2.Про роботу класних керівників щодо реалізації виховної теми «Формування почуття патріотизму та національної свідомості учнів».
3.Про підсумки проведення тематичної перевірки хімії.
4. Про проведення тижня англійської мови (13-17.02).
5.Про роботу шкільної їдальні, харчування учнів, забезпечення продуктами харчування.
6. Про стан ведення зошитів з англійської мови в 5-9  класах (довідка).
7. Про стан роботи шкільної бібліотеки щодо пропаганди читання і проведення бібліотечних уроків.
Директор,
класні керівники,
відповідальні вчителі, медична сестра
(протокол)
Березень
1. Формування духовного світу учнів, загальнолюдських ціннісних орієнтирів (спільно з ШМО поч. класів).
2. Про роботу учнівського самоврядування (куратор, Президент Шкільної країни).
3.Про стан ведення щоденників учнями 3-9 класів.
4.Про проведення тижня предметів природничо-математичного циклу (13-17.03).
5.Про проведення тижня правового виховання (23-27.03).
6.План роботи школи на весняні канікули.
Директор,
класні керівники,
відповідальні вчителі
(протокол)
Квітень
2.Про підготовку до організованого закінчення навчального року, проведення ДПА учнів 9-го класу в 2016/2017 н.р.
2.Про проведення екологічного двомісячника «Зелена весна».
3.Про проведення тижня охорони праці та безпеки життєдіяльності (17-21.04).
4.Про організацію роботи з ЦЗ. Підготовка до дня ЦЗ.
5.Про стан ведення учнівських щоденників.
6.Про підсумки проведення тематичної перевірки літературного читання в 2-му, 4-му класах.
7.Про  результати проведення профілактичних та поглибленого оглядів учнів ( моніторинг захворюваності учнів).
Директор,
класні керівники,
відповідальні вчителі, сестра медична
(протокол)
Травень
1.Про підсумки проведення тематичної перевірки математики в 2-му, 4-му класах.
2.Про організацію закінчення навчального року, підготовку та проведення свята «Останній дзвінок».
3.Про стан збереження шкільного майна, підсумки роботи школи щодо зміцнення матеріальної бази.
4.Про попереднє тижневе педагогічне навантаження вчителів на 2017/2018 н.р.
5.Про затвердження графіка основних щорічних відпусток працівників.
Директор,
класні керівники,
відповідальні вчителі
(протокол)
Червень
1. Про виконання навчальних програм та планів з предметів  інваріантної та варіативної складових робочих планів школи за  2016/2017 н.р..
2. Про рівень навчальних досягнень учнів за результатами виконання навчальних програм.  (моніторинг).
3.Про підсумки проведення тематичної перевірки роботи факультативів,  гуртків.
3.Про стан ведення класних журналів в 2016/2017 н.р..
4.Про підготовку школи до нового навчаль-ного року.
 
Директор,
класні керівники,
відповідальні вчителі
(протокол)
 
 

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ

Місяць
проведення
Тематика педрад
Відповідальний
Серпень
1.Аналіз і підсумки роботи школи за 2015/2016 н.р.та завдання педколективу на 2016/2017 н.р. по виконанню законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».
2. Про погодження плану роботи школи на 2016/2017 н.р., затвердження структури та режиму роботи школи.                                                             
3. Про особливості оцінювання учнів    
початкових класів.
4.Про розподіл педагогічного навантаження серед учителів на 2016/2017 н.р.
5.    Ознайомлення з планом роботи школи із обдарованою молоддю у 2016/2017
навчальному році.
6.Про тематику Першого уроку в 2016/2017 навчальному році.
 
 
Директор
Жовтень
1.Педагогічний практикум «Продуктивність уроків: раціональне використання часу, щільність і динаміка. Організація індивідуальної роботи з обдарованими та здібними учнями» (доп. Колкунова Ю.О.).
2. Про організацію атестації  та проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів у 2016/2017 навчальному році. (Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550 (із змінами).
 
Директор
Січень 
1.Формування  компетенції здорового способу життя через спільну діяльність школи, сім’ї, позашкільних закладів (доп. Гладка В.В.).
2.Про результати комплексної перевірки фізичної культури.
3.Про результати участі учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах.
4.Про стан роботи з попередження дитячого травматизму за I семестр 2016/2017 н.р . 
4.Про виконання змісту планів виховної діяльності класних керівників
5.Про виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад.
 
 
Директор
Березень
1.Методичний бенефіс: «Стимулювання пізнавальної діяльності як засіб саморозвитку та самореалізації особистості» (доп. Москальова Л.М.).
2.Про підсумки комплексної перевірки англійської мови.
3. Творчий звіт  учителів, що атестуються.
4.Про виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад.
Директор
Квітень
1.Про виконання заходів школи на виконання районної Програми «Обдарована молодь  Куп’янщини на 2013-2017 роки» (Колкунова Ю.О.).
2.Про організацію закінчення навчального року, вивчення нормативних документів.
3.Про вибір предмета для проведення державної підсумкової атестації в 9-му класі.
4.Про затвердження розкладу проведення державної підсумкової атестації учнів  9-го класів за курс базової загальної середньої освіти в 2016/2017 навчальному році.
5. Про склад державної атестаційної комісії для проведення державної підсумкової атестації учнів 9-го класів за курс базової загальної середньої освіти в 2016/2017 навчальному році.
6.Про погодження завдань для проведення державної підсумкової атестації в 9-му класі.
7.Про виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад.
 
Директор
Травень
1. Про результати моніторингових досліджень у 2016/2017 н.р.                           2.Про підсумки роботи педагогічного колективу з профілактики дитячого травматизму.
3.Про переведення учнів початкової ( 2-3-х кл.) та основної (5, 7-х кл.) школи до наступних класів.
4.Про нагородження учнів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні».
5.Про проект педагогічного навантаження вчителів на 2017/2018 н.р.
6.Про виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад.
 
 
 
Директор
Червень
1.Про підсумки проходження ДПА в 9-му класі.
2.Про видачу випускникам 9-го класу свідоцтв про базову загальну середню освіту та випуск їх зі школи.
3.Про обговорення і погодження робочого навчального плану на 2017/2018 н.р.
4. Про стан виховної роботи в школі за 2016/2017 навчальний рік.
5. Про підсумки роботи педагогічного колективу над методичною темою школи.
6.Про літнє оздоровлення учнів.
 
 
 
Директор
 
Переглядів: 444
Дата публікації: 14:14 15.02.2017
Директор

Колкунова Юлія Олександрівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для батьків
Інформація для випускників
Пошук
Версія для слабо- зорих