Поточна діяльність | Звіти про діяльність школи | Звіти про діяльність школи за 2016/2017 навчальний рік
Звіти про діяльність школи за 2016/2017 навчальний рік

ЗВІТ

директора ПРИСТІНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІ СТУПЕНІВ

про роботу педагогічного колективу школи

в 2016/2017 навчальному році

 

      Пристінська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області у 2016/2017 н.р. здійснювала свою діяльності на виконання законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, Державного стандарту  базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011  № 1392,  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 (зі змінами) власного Статуту.

Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну. Мова навчання – українська.

Стан і розвиток шкільної мережі

     На початок 2016/2017 н.р. в школі було відкрито :

2 клас – 5 учнів;

3 клас – 7 учнів;

5 клас – 7 учнів;

7 клас –  5учнів;

9 клас –  6 учень.

Всього по школі станом на 05.09.2016 року – 30 учнів.

Протягом року зі школи вибув 1 учень, прибув 1 учень, на кінець навчального року кількість учнів в школі становила 30 чоловік.

Випущено із 9-го класу 6 учнів

 

Кількість учнів в школі

2012/2013 н.р.

2013/2014 н.р.

2014/2015 н.р.

2015/2016 н.р.

2016/2017

н.р.

 

24

 

24

 

26

28

 

30

Виконання ст. 53 Конституції України, ст.. 35 Закону України «Про освіту», ст.. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»

                  На виконання  ст.. 35 Закону України «Про освіту», ст.. 6 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.. 19 Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України  від 12.04.2000 р. № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 р. № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження №77- РВК «Звіт про кількість дітей шкільного  віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням  дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу. Усього таких дітей на кінець року – 61 особа. Усі діти мікрорайону охоплені навчанням. Навчались у Пристінській ЗОШ І-ІІ ступенів на кінець навчального року 30 учнів.

 

Кількість дітей на території обслуговування в 2011/2012 н.р.

69

Кількість дітей на території обслуговування в 2012/2013 н.р.

69

Кількість дітей на території обслуговування в 2013/2014 н.р.

63

Кількість дітей на території обслуговування в 2014/20145 н.р.

63

Кількість дітей на території обслуговування в 2015/2016 н.р.

61

Кількість дітей на території обслуговування в 2016/2017 н.р.

63

                                                                   

 

 

Кадрове забезпечення

        На кінець  2016/2017 н.р. в школі працювало 10 вчителів (7 основних та 3 сумісники) та 8 осіб обслуговуючого персоналу (медична сестра,  прибиральниці службових приміщень (2), двірник, кухар, підсобний робітник, сторожа (2). В школі відсутні посади заступника директора з навчально-виховної роботи та заступника директора з господарських питань. Всі предмети робочого навчального плану викладали спеціалісти, крім трудового навчання в І семестрі, трудового навчання, музики та образотворчого мистецтва в ІІ семестрі..

     Педагогічні працівники мають:

Освіту:

Повна вища – 9 осіб (90%);

Базова вища - 1 особа (10%).

Кваліфікаційні категорії:

«спеціаліст вищої категорії» - 5 осіб (50 %);

«спеціаліст першої категорії» - 3 особи (30 %);

«спеціаліст другої категорії» - 1 особа (10 %);

9 тарифний розряд - 1 особа (10 %).

Педагогічні звання:

«старший вчитель» - 2 особи (20 %).

 

 

 

Таким чином, якісний склад педагогічного колективу на кінець навчального року становив:

 

Педагогічне звання, кваліфікація

2013/2014 н.р.

2014/2015 н.р.

2015/2016 н.р.

2016/2017 н.р.

«спеціаліст вищої категорії»

4

40%

5

50%

5

46%

5

50%

«спеціаліст першої категорії»

3

30%

2

20%

3

27%

3

30%

«спеціаліст другої категорії»

1

10%

1

10%

1

9%

1

10%

«спеціаліст»

 

2

20%

2

20%

2

18%

1

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

     У 2016/2017 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі від  01.09.2016 № 58 «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками у 2016/2017  навчальному році».

     Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми «Спрямовування науково-методичного потенціалу вчителів школи на підвищення якості навчально-виховного процесу» та виховної «Формування почуття патріотизму та національної самосвідомості учнів».

     Протягом навчального року проведено 9 засідань педагогічної ради  та 10 нарад при директорові на яких розглядались питання щодо погодження планів роботи школи, погодження робочих навчальних планів,  розподіл педагогічного навантаження вчителів, особливості організаційно-методичного супроводу навчально-виховного процесу в школі у новому навчальному році,  особливості оцінювання учнів початкових класів, робота з обдарованими та здібними учнями, формування компетентностей учнів, результати проведення внутрішкільного контролю, звіти вчителів та класних керівників по питанням методичної та виховної роботи, робота вчителів в міжатестаційний період, питання щодо методичного супроводу, підготовки та проведення ДПА в 9 класі, переведення учнів до наступних класів та нагородження Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», випуск учнів зі школи.

     В школі працювала творча група вчителів за напрямком «За здоровий спосіб життя»          ( керівник групи вчитель біології Захаренко Л.П),  та два методичних об’єднання вчителів (вчителів початкових класів, керівник Климчук М.Д. та вчителів – предметників, керівник Бондарева Н.В.), робота яких була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителів, удосконалення методики проведення уроків. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань:

ШМО вчителів початкових класів, протоколи від 29.08.2016 № 1, від 28.11.2016 № 2; від 23.01.2017 № 3, від 20.03.2017 № 4, від 15.05.2017 № 5;

ШМО вчителів-предметників, протоколи від 29.08.2016 № 1, від 24.10.2016 №2, від 19.12.2016 № 3, від 20.02.2017 № 4, від 24.04.2017 № 5),

на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, виховних заходів, проведення підсумкових контрольних робіт, діяльність вчителів що атестувалися, підготовка та проведення ДПА в 9 класі), так і науково-методичні питання.

 

 

 

     Протягом  2016/2017 н.р. вчителями були проведені відкриті уроки та виховні заходи:

Клас

Предмет

Вчитель

Тема уроку

7

Основи здоров’я

Захаренко Л.П.

Безпека на дорозі. Безпека пасажира легкового та вантажного автомобілів. Засоби безпеки легкового автомобіля.

5

Українська мова

Городілова Г.М.

Другорядні члени речення. Тренувальні вправи.

2

Українська мова

Климчук М.Д.

Добір заголовка до тексту. Вправляння у стислому переказування тексту.

2-9

Виховна година

Бондарева Н.В.

«Вогонь –друг!Вогонь-ворог!»

9

Історія України

Ігнашкова О.Д.

Розширення внутрішнього ринку

5

Фізична культура

Гладка В.В.

Модуль: Баскетбол. Організовуючі та стройові вправи. ЗРВ в русі. Ведення м’яча. Фінти. Штрафний кидок.  Подвійний крок. Вправи для розвитку гнучкості. Рухливі ігри.

3

Літературне читання

Бондарева Н.В.

Урок позакласного читання. Весну-красну зустрічаймо!

7

Англійська мова

Москальова Л.М.

Відомі спортсмени. Спорт.

5

Зарубіжна література

Колкунова Ю.О.

Урок-проект «Пригоди Тома Сойєра»

9

Геометрія

Фоміна В.І.

Взаємне розташування прямих на площині. Перпендикуляр до площини.

     Уроки та виховні заходи проведені на достатньому та високому науково-теоретичному та методичному рівнях.

     Важливим етапом у підвищенні професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури працівників є курси підвищення кваліфікації.  

Відомості про проходження курсів підвищення кваліфікації

при КВНЗ «ХАНО»

№ з/п

ПІБ вчителя

Посада

Напрям курсів (спецкурсів)

Термін проходження курсів

1

Гладка В.В.

Учитель фізичної культури

Фізична культура

 

17.10-25.11.2016

 

 

 

Спецкурс «Національно-патріотичне виховання в сучасних умовах»

18.10-24.11.2016

2

Колкунова Ю.О.

Учитель зарубіжної літератури

Спецкурс «Образотворче мистецтво та художня культура.»

27.03-29.03.2017

03.05-05.05.2017

3

Ігнашкова О.Д.

Учитель історії

Спецкурс (семінар-тренінг ) «Науково-методичні та світоглядні аспекти вивчення курсу за вибором «Православна культура Слобожанщини»

18.04.2017

4

Климчук М.Д.

Учитель початкових класів

Початкові класи

11.04-18.05.2017

 

 

 

Спецкурс «Психолого-педагогічний супровід роботи з обдарованими дітьми в початковій школі»

11.04-18.05.2017

5

Захаренко Л.П.

Учитель біології

Хімія

18.04-26.05.2017

 

 

 

Спецкурс «Використання інтерактивних завдань для організації навчання природничо-матеиатичних дисциплін засобами ІКТ»

18.04-26.05.2017

     Учні школи брали участь в І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів (накази по школі від 27.09.2016 № 81 «Про проведення І етапу та підготовку до ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році», від 28.10.2016 № 92 «Про підсумки проведення  І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році», VII Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (наказ  від 14.10.2016 № 87), ХVII Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика (наказ від 20.10.2016 № 88), від 11.01.2017 № 3 «Про результати участі учнів школи в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів та мовних конкурсах у 2016/2017 навчальному році»; Міжнародних інтелектуальних конкурсах («Геліантус» - 9 учнів, куратор Захаренко Л.П., «Колосок-осінній-2016» - 3 учні, куратор Климчук М.Д., «Патріот» -7 учнів, куратор Городілова Г.М., «Гринвіч» - 6 учнів, куратор Москальова Л.М.).

     В інтелектуальних конкурсах у 2016/2017 н.р. брало участь 3 учні 2-3-х класів та 22 учні 5-9-х класів. Всього 25 учнів ( в 2014/2015 н.р. - 28 учнів; в 2015/2016 н.р. – 37 учнів), з них переможців  14 учнів.                   

     Кількість призових місць становить серед учнів 2-3-х класів – 3 учні (100%), серед учнів 5-9-х класів – 11 учнів (50%).

Результати участі учнів в районних олімпіадах та мовних конкурсах:

географія (9 клас, Скрипник Владислава) – ІІІ місце (вчитель Бондарева Н.В.);

математика (7 клас, Пивоварова Валерія) – ІІ місце (вчитель Фоміна В.І.);

українська мова та література (7 клас, Пивоварова Валерія) – ІІІ місце (вчитель Городілова Г.М.);

конкурс імені Т.Шевченка (7 клас, Пивоварова Валерія) – ІІІ місце (вчитель Городілова Г.М.).

Пройшла чергову атестацію вчитель фізичної культури Гладка В.В. За рішенням атестаційної комісії І рівня при Кругляківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Гладка В.В. відповідає займаній посаді. За результатами атестації їй встановлено 9 тарифний розряд.   

  У  школі  було  проведено   дні предметів математично-природничого напрямку (географія, фізика, математика), української мови та літератури, англійської мови, тиждень народознавства, тиждень права, правової освіти місячник фізкультури, спорту і туризму.

     Протягом навчального  року  у школі    вивчалися  та узагальнювалися стан  викладання  та  рівень  навчальних  досягнень учнів фізичної культури, англійської мови.

    Були проведені тематичні перевірки викладання предметів з питань:

Основи здоров’я у 5-9-х класах (Використання різноманітних методичних прийомів на різних етапах уроку які спрямовані на активну, самостійну, науково-пошукову діяльність учнів.);

Українська мова у 5-9-х класах (Виховання поваги та любові до української мови, як складової частини національно-патріотичного виховання підростаючого покоління);

Хімія у 7, 9-х класах (Використання сучасних методів навчання, індивідуального підходу до учнів, використання різних технічних засобів, зокрема ІКТ);

Літературне читання у 2-3-х класах (Формування духовного світу учнів, загальнолюдських ціннісних орієнтирів);

Математика у 2-3-х класах (Формування початкових математичних знань, умінь і способів діяльності, їх практичне застосування);

Факультативні заняття, гуртки (Організація діяльності учнів  із застосування знань і способів дій у змінених і нових ситуаціях. Виховний потенціал факультативних занять.).

     Перевірявся стан    виконання навчальних   планів  та державних  програм, питання  адаптації  учнів  5-го  класу  до навчання  в  основній  школі;  моніторинг  стану   навчально-виховної  роботи по  класах  за І-ІІ  семестр  і  за  навчальний рік,  стану  успішності  учнів  з  усіх  предметів  інваріантної  складової  навчального  плану.

 

Рівень навчальних досягнень учнів 5-9-х класів

Пристінської ЗОШ І-ІІ ступенів з предметів інваріантної складової

за 2016/2017 навчальний рік

Предмет

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІБ вчителя

Кількість учнів, які    вивчають предмет

 

 

Рівні навчальних досягнень

       Якість  знань %

 

С

%

Д

%

В

%

Українська мова

Городілова Г.М.

18

3

17%

14

78%

1

5%

83%

Українська література

Городілова Г.М.

18

1

5%

10

56%

7

39%

95%

Російська мова

Колкунова Ю.О.

12

1

8%

11

92%

-

-

92%

Англійська мова

Москальова Л.М.

18

4

22%

11

61%

3

17%

78%

Зарубіжна література

Колкунова Ю.О.

18

2

11%

12

67%

4

22%

89%

Історія України

Ігнашкова О.Д.

18

2

11%

6

33%

10

56%

89%

Всесвітня історія

Ігнашкова О.Д.

11

2

18%

4

36%

5

46%

82%

Правознавство (практ. курс)

Ігнашкова О.Д.

6

2

33%

2

33%

2

33%

66%

Музичне мистецтво

Гладка В.В.

12

-

-

6

50%

6

50%

100%

Образотворче мистецтво

Городілова Г.М.

12

-

-

6

50%

6

50%

100%

Художня культура

Колкунова Ю.О.

6

-

-

3

50%

3

50%

100%

Математика

Фоміна В.І.

7

1

14%

6

86%

-

-

86%

Алгебра

Фоміна В.І.

11

7

64%

4

36%

-

-

36%

Геометрія

Фоміна В.І.

11

7

64%

4

36%

-

-

36%

Біологія

Захаренко Л.П.

11

3

27%

5

46%

3

27%

73%

Географія

Бондарева Н.В.

11

2

18%

5

46%

4

36%

82%

Природознавство

Захаренко Л.П.

7

-

-

3

43%

4

57%

100%

Фізика

Літвінова І.В.

11

5

45%

6

55%

-

-

55%

Хімія

Захаренко Л.П.

11

3

27%

8

73%

-

-

73%

Трудове навчання

Гладка В.В.

18

-

-

11

61%

7

39%

100%

Інформатика

Літвінова І.В.

Гладка В.В.

18

2

11%

12

67%

4

22%

89%

Основи здоров’я

Захаренко Л.П.

18

-

-

2

11%

16

89%

100%

Фізична культура

Гладка В.В.

18

-

-

5

28%

13

72%

100%

      Узагальнення отриманих результатів  свідчать про те, що з усіх предметів відсутні учні, які навчаються  на початковому рівні. Успішність учнів з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів становить 100%. Відсутні високі бали в учнів з російської мови, математики, алгебри, геометрії, фізики та хімії.

 

Порівняльна таблиця якості знань учнів 5 - 9-х класів

з окремих предметів інваріантної складової робочих навчальних планів

Предмет

2015/2016 н.р.

2016/2017 н.р.

Українська мова

75%

83%

Українська література

83%

95%

Англійська мова

67%

78%

Математика

80%

86%

Алгебра

29%

36%

Геометрія

29%

36%

Історія України

75%

89%

Географія

83%

82%

Біологія

83%

73%

Фізика

29%

55%

Хімія

57%

73%

Інформатика

50%

89%

      Узагальнення отриманих результатів за підсумками 2016/2017 навчального року та їх порівняння з аналогічними даними за 2015/2016 навчальний рік свідчать про те, що підвищилась якість знань учнів з української мови на 8 %, української літератури на 12%, англійської мови на 11%, математики на 6%, історії України на 14%,  алгебри та геометрії на 7%, фізики на 26%, хімії на 16%, інформатики на 39%.

    Знизилась якість знань учнів з  географії на 1%, біології на 10%. 

        В рамках профорієнтаційної роботи проведено зустрічі з представниками Куп'янського автотранспортного коледжу, Куп'янського ВПУ № 27. Учні 9-го класу взяли участь в Днях відкритих дверей в КАТК, Куп'янському медичному коледжі, ВПУ № 27.

     Аналіз результатів методичної роботи за 2016/2017 н.р. показав, що з досягненями існують і недоліки, а саме:

Не підготовлено матеріали для участі в районному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», районному конкурсі  «Класний керівник року»;

Не забезпечено належну організацію проведення дослідно-експерементальної роботи, участі в МАН;

Педагогічні працівники, які мають звання,  недостатньо проводять роботу шодо поширення свого досвіду в рамках школи та району, не друкуються в ЗМІ.

Питання і проблеми над якими слід працювати в новому навчальному році:

Використання потенціалу вчителів вищої кваліфікаційної категорії щодо експериментальних досліджень, участі в районних та шкільних методичних заходах, конкурсах фахової майстерності;;

Навчання педагогів по створенню та наповненню власних сайтів;

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності навчального закладу;

Самоосвіта вчителів школи, робота зі здібними та обдарованими учнями;

Висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних працівників.

 

Результати проведення ДПА учнів 9-го класу

Предмет

Початковий

Середній

Достатній

Високий

2015/

2016

2016/

2017

2015/

2016

2016/

2017

2015/

2016

2016/

2017

2015/

2016

2016/

2017

Українська мова

-

-

-

2

1

3

-

1

Математика

-

-

1

4

-

1

-

1

Біологія

-

-

-

2

1

3

-

1

     Під час складання ДПА з української мови (диктант) учні  показали, що володіють навичками правильного написання,  на практиці вміє використовувати набуті знання.

Типовими помилками є такі:

правопис прислівників ;

вживання розділових знаків у складному реченні.

Під час складання ДПА з математики допущено помилки:

обчислення числових виразів;

недостатнє володіння основними опорними фактами з геометрії, теоремами та наслідками з них;

перетворення раціональних виразів.

ДПА з біології показала, що учні мають добру підготовку з предмета. Володіють необхідними навичками й уміннями, вміють використовувати знання на практиці. Однак допустили помилки у визначенні:

біологічних термінів та понять;

функції білків в організмі;

послідовних етапів слиновиділення в голодної людини;

взаємозв’язку між будовою шарів шкіри та їхніми функціями.

Учні в порівнянні з річним оцінюванням з української мови, математики та біології підтвердили рівні своїх знань.

Протягом 2016/2017 навчального року проводилося комплексна перевірка  викладання фізичної культури та англійської мови. Тематичні перевірки з української мови (Виховання поваги та любові до української мови, як складової частини національно-патріотичного виховання підростаючого покоління); основ здоровя (Використання різноманітних сетодичних прийомів на різних етапах уроків, які спрямовані на активну, самостійну, науково-пошукову діяльність учнів); хімії (Використання сучасних методів навчання, індивідуального підходу до учнів, використання різних технічних засобів, зокрема ІКТ); літературного читання в 2-3 класах (Формування духовного світу учнів, загальнолюдських ціннісних орієнтирів); математики в 2-3 класах( Формування початкових математичних знань, умінь і способів діяльності, їх практичних застосувань); факультативні заняття (організація діяльності учнівіз застосування знань і способів дій у змінених і нових ситуаціях. Виховний потенціал факультативних занять).

     Матеріали за результатами перевірки були узагальнені і обговорені на засіданнях методичних об’єднань вчителів, нарадах при директорові, педагогічних радах, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів.

     Однак у здійсненні методичної роботи мали місце окремі недоліки:

окремі учителі недостатньо працюють з обдарованими учнями ;

педагоги школи залишаються інертними до публікацій методичних

розробок у фахових виданнях;

керівниками шкільних методичних обєднань не налагоджено роботу по

участі вчителів в районних методичних конкурсах.

Виховна робота

Протягом 2016/2017 навчального року виховна робота у школі здійснювалась згідно виховної проблеми школи «Формування почуття патріотизму та національної свідомості учнів» (наказ по школі від 01.09.2016 № 67 «Про організацію та проведення виховної роботи з учнями в 2016/2017 навчальному році»). Враховуючи «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (наказ МОНМСУ від 31.10.2011 №1243), Концепцію національно-патріотичного виховання дітей і молоді,  Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОНУ від 16.06.2015 № 641) виховна робота спланована окремим розділом річного плану роботи школи «Навчально-виховний процес у загальноосвітньому навчальному закладі». В основу планування покладено підґрунтя патріотичного виховання учнів, формування національної свідомості та бачення перспективи реалізації набутих знань та здібностей в майбутньому.

     Відповідно до всесвітніх історичних дат, пам’ятних подій нашої держави і району проводились різноманітні заходи, а також святкові дійства, які стали традиційними для нашого закладу. Організовано та проведено наступні загальношкільні свята, конкурси, вікторини:

Свято Першого дзвоника;

Єдиний тематичний урок «Це наше і це твоє» (2-3кл.),                       

«Від проголошення Незалежності до нової України» (5-9 кл.);

Двотижневик «Увага! Діти на дорозі!»;

Відзначення річниці  партизанського руху в Україні;

Конкурс-виставка осінніх композицій «Дари осені»;

Екскурсія «Туристичними стежками по рідному селу». Екологічний десант з очищення та благоустрою джерела;

Святковий концерт до Дня вчителя «Благословенні даром золотим»;

КТС «Україно! Ти моя молитва!» (в рамках тижня патріотичного виховання, 10.10 -13.10.2016);

Свято осені (20.10.2016);

Тиждень української мови в школі (07.11-11.11.2016);

Тиждень протипожежної безпеки (21.11-25.11.2016);

Заходи до Дня жертв Голодомору 1932-1933 років. Акція «Запали свічку» (24.11.2016);

Виховні заходи в рамках акції «16 днів проти насильства»               (25.11 -10.12.2016);

Тиждень протидії торгівлі людьми;

Всеукраїнський тиждень права;

Свято «Ой, хто, хто Миколая любить?» (2-9 кл.);

Конкурс новорічних листівок «Новорічні фантазії»;

Виставка юних природоохоронців «Зимовий вернісаж»;

КТС «Про ялинку нашу будемо співати»;

Заходи до Дня Соборності України (19-21.01.2017);

Заходи до дня визволення Куп'янщини від німецько-фашистських загарбників (03.02.2017);

Свято до Дня Святого Валентина «У чарах кохання» (14.02.2017);

Колективна творча справа – парад професій «У світі професій» (23.02.2017);

Двомісячник «За чисте довкілля» (квітень-травень):

Батьківські збори - родинне свято «Милі! Рідні! Ненаглядні!» (до Міжнародного жіночого  дня 8 Березня);

Участь в концерті, присвяченому Дню 8 Березня в БК с.Пристін ;

Шевченківські  дні «Тарас Шевченко – великий син свого народу»;

Конкурс на кращого читця творів Т.Г.Шевченка за участю депутата Куп’янської районної ради Хлопоніної Т.Г.;

Всесвітній дня здоров’я  (07.04);

Шкільний конкурс «Учень року»;

Тиждень безпеки дитини (24.04-28.04.2017);   

День  ЦЗ (бесіди, конкурси, практичні заняття, вікторини, евакуація);

Тиждень памяті (03.05-09.05.2017);

Участь у мітінгу та святковому концерті до Дня Перемоги (09.05.2017);

День здоров'я (24.05.2017);

Свято Останнього дзвоника (26.05.2017);

Урочисте вручення свідоцтв про освіту випускникам 9 класу (09.06.2017).

     Учні школи брали участь в І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів (накази по школі від 27.09.2016 № 81 «Про проведення І етапу та підготовку до ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році», від 28.10.2016 № 92 «Про підсумки проведення  І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році», VII Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (наказ  від 14.10.2016 № 87), ХVII Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика (наказ від 20.10.2016 № 88), від 11.01.2017 № 3 «Про результати участі учнів школи в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів та мовних конкурсах у 2016/2017 навчальному році»; Міжнародних інтелектуальних конкурсах («Геліантус» - 9 учнів, куратор Захаренко Л.П., «Колосок-осінній-2016» - 3 учні, куратор Климчук М.Д., «Патріот» -7 учнів, куратор Городілова Г.М., «Гринвіч» - 6 учнів, куратор Москальова Л.М.).

     В інтелектуальних конкурсах у 2016/2017 н.р. брало участь 3 учні 2-3-х класів та 22 учні 5-9-х класів. Всього 25 учнів ( в 2014/2015 н.р. - 28 учнів; в 2015/2016 н.р. – 37 учнів), з них переможців  14 учнів.                   

     Кількість призових місць становить серед учнів 2-3-х класів – 3 учні (100%), серед учнів 5-9-х класів – 11 учнів (50%).

Результати участі учнів в районних олімпіадах та мовних конкурсах:

географія (9 клас, Скрипник Владислава) – ІІІ місце (вчитель Бондарева Н.В.);

математика (7 клас, Пивоварова Валерія) – ІІ місце (вчитель Фоміна В.І.);

українська мова та література (7 клас, Пивоварова Валерія) – ІІІ місце (вчитель Городілова Г.М.);

конкурс імені Т.Шевченка (7 клас, Пивоварова Валерія) – ІІІ місце (вчитель Городілова Г.М.).

     У школі створені всі умови, які б сприяли розвитку творчих здібностей учнів та їхній самореалізації.  В школі працюють гуртки і секції: «Умілі руки» (керівник Климчук М.Д.),  «Веселі дзвіночки» (на базі БК с.Пристін), баскетбольна секція (ДЮСШ, тренер Гладка В.В.), гурток «Юні краєзнавці» (БДЮТ, керівник Городілова Г.М.). Всього охоплено гуртковою роботою 30 учнів (100%).

     Учні школи є постійними учасниками шкільних та районних творчих конкурсів, фестивалів. Шкільна агітбригада ЮІР «Пристінський форсаж» у районному фестивалі дружин юних інспекторів руху посіла ІІІ місце у конкурсі «Тематичний урок з безпеки дорожнього руху»; команда «Антиспайс» за участь у районному фестивалі «Молодь обирає здоров'я» одержала подяку. В районному фестивалі «Весняні барви» відзначена учениця 7 класу Пивоварова Валерія в номінації солісти-вокалісти, а танцювальний колектив під керівництвом Гладкої В.В. посів ІІІ місце в номінації «Народні танці». Відзначені грамотами БЮДТ Пивоварова Валерія, Гриценко Марія, Скрипник Владислава за участь в конкурсах «Різдвяний вертеп» та «Зимовий вернісаж».

     Однак школа не брала участі в районній виставці-конкурсі писанкарства «Різдвяна писанка», районному фестивалі ДЮПР, в більшості інтелектуальних конкурсах, спортивних змаганнях. 

     Важливим аргументом самоорганізації дитини є учнівське самоврядування, яке направляє до пошуку шляхів, оцінок, позицій життєвої активності. Виходячи саме з таких позицій, в школі створено демократичну модель учнівського самоврядування – парламентська республіка «Шкільна країна» (куратор вчитель фізичної культури Гладка В.В.).

    Учнівське самоврядування школи є активним учасником всіх загальношкільних заходів, районних конкурсів, змагань, акцій. Завдяки участі дітей у різних виховних заходах зростає соціальна активність та відповідальність в процесі практичної громадської діяльності школярів; розвиваються творчі риси характеру, а саме: цілеспрямованість, винахідливість, готовність до виправданого ризику.

     Самоврядування – це реальний безперервний процес залучення учнів до суспільних справ. Однак протягом року робота учнівського самоврядування з питань навчання та дисципліни учнів, їх участі в трудових та виховних заходах проводилась недостатньо.    

     Процес взаємодії батьків, вчителів та учнів неможливо уявити без пошуку нових підходів до організації роботи з батьками. Зростання ролі батьківського комітету в житті школи, з кожним роком набуває партнерських     взаємовідносин між учасниками навчально-виховного процесу та батьками  на базі довіри та взаємодопомоги.

Залучення батьків до активного життя школи та дітей відбувається за рахунок індивідуальних бесід, анкетування, загальношкільних батьківських зборів, залучення батьків до проведення виховних заходів, трудових справ.В 2016/2017 н.р. проведенозагальношкільні батьківські збори на яких розглядались питання:

Структура навчального року та режим роботи школи. Організація гарячого харчування в школі, організація роботи з пільговими категоріями дітей, попередження дитячого травматизму (протокол від 20.09.2016 № 1);

Правове виховання дітей в сім'ї. Виховання моральної свідомості та культурної поведінки дітей у сім'ї (протокол від 26.01.2017 № 2);

Батьківські збори-родинне свято (протокол від 06.03.2017 № 3);

Нормативні документи про ДПА. Способи подолання стресу у період підготовки до ДПА в 9 класі. Про літнє оздоровлення (протокол від 18.05.2017 № 4).

     Проведено профілактичні бесіди шкільною медичною сестрою та спеціалістами:

Електробезпека в побуті (вересень, інженер Куп'янського РЕМу Крижній А.В.) ;

Обережно гриби. Отруєння грибами, перша невідкладна допомога. Практичні заняття щодо надання першої долікарської допомоги при дорожньо-транспортних пригодах (вересень, медична сестра);

Правильне та корисне харчування. Шкідливість фастфудів, чипсів, газованих напоїв (жовтень, медична сестра);

Захворювання на ГРВІ та грип. Клініка, надання допомоги (листопад, медична сестра);

Загартовування. Комплекс профілактичних вправ (грудень, медична сестра).

Права та обов’язки неповнолітніх (грудень, Куп’янське бюро правової допомоги, Шепілова Л.Д.;

Права громадян України на працю (грудень, Куп’янський міськрайцентр зайнятості, Беднарська Н.М.);

Права та обов’язки дітей в Україні (грудень, служба у справах дітей Куп’янської РДА, Чернишова Н.О.);

Інфекційні захворювання та їх профілактика (лютий 2017, сімейний лікар Посполітак Н.С.);

Здоровий спосіб життя та як підвищити імунітет (березень, сімейний лікар Посполітак Н.С.);

Правила пожежної безпеки (квітень, провідний інспектор Куп'янського РВ ГУ ДСНС Лохвицький М.О.);

Питання електробезпеки в навчальному закладі ( травень, Куп'янський РЕМ, Шралько Р.Е.).

     На нарадах при директорові, педагогічній раді розглядались питання щодо:

Формування здоров’язберігальної, особистісної  компетентності учнів (протоколи н/д від 17.10.2016 №8, від 14.11.2016 № 9, протокол ШМО початкових класів від 28.11.2016 № 2);

Ведення журналів з ТБ в кабінетах фізики, хімії, інформатики, спортзалі; про роботу класних керівників з учнями пільгового контингенту; про роботу класних керівників з питань формування основ здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед учнівської молоді, запобігання захворювань на СНІД (протокол н/д  від 19.12.2016 №10);

Формування самоосвітньої компетентності. Про роботу класних керівників щодо реалізації виховної теми «Формування почуття патріотизму та національної свідомості учнів» (протокол н/д від 20.02.2017 № 2);

Формування духовного світу учнів, загальнолюдських ціннісних орієнтирів. Про роботу учнівського самоврядування. (протокол н/д від 13.03.2017 № 3);

Про виконання заходів школи на виконання районної Програми «Обдарована молодь  Куп’янщини на 2013-2017 роки» (протокол п/р від 04.04.2017 № 3)

     З метою додержання законодавства у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, в школі працює пришкільний заклад відпочинку з денним перебуванням «Веселка» (наказ від 10.05.2017 № 37 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей Пристінської ЗОШ І-ІІ ступенів влітку 2017 року». Всього відпочивають в закладі 20 дітей пільгових категорій. Змістовний відпочинок учнів включає не тільки проведення цікавих тематичних свят, вікторин, спортивних змагань, творчих конкурсів, а також екскурсії. Діти відвідали цікаві куточки с. Пристін, парк відпочинку м.Куп'янськ, побували у яхт-клубі с.Сеньково, ФГ СТОВ «Мрія», ФГ «Клепки».

Протягом року робота школи перевірялась з питань:

Стан виховної роботи щодо профілактикиправопорушень та злочинів серед учнів (служба у справах дітей);

Стан роботи з обдарованими та талановитими дітьми (відділ освіти Куп'янської РДА);

Виконання вимог у сферах ЦЗ, ПБ, ТБ ( Куп'янський РВ ГУ ДСНС);

Огляд пришкільних закладів відпочинку (відділ освіти Куп'янської РДА, служба у справах дітей Куп'янської РДА ).

На проведення загальношкільних заходів надана благодійна допомога:

Свято Першого дзвоника - 500 грн. (депутат Куп’янської райради Хлопоніна Т.П., голова Пристінської сільської ради Боков В.О., батьки);

Свято осені. День учителя – 635 грн. (батьки, вчителі);

День Святого Миколая – 66 грн. (батьки);

Свято Нового року – 3453 грн. (ФГ «Клепки», батьки);

Родинне свято до Дня 8 Березня – 300 грн.(вчителі, батьки);

Шевченківське свято – 450 грн. (депутат Куп’янської райради Хлопоніна Т.П.);

День здоров'я – 400 грн. (батьки, голова Пристінської сільської ради Боков В.О.);

Свято Останнього дзвоника – 600 грн. (депутат Куп’янської райради Хлопоніна Т.П., Пристінська с/р, батьки).

Участь учнів у районних заходах –700 грн. (транспортні послуги ФГ «Клепки»).

      Виходячи з аналізу виховної роботи за 2016/2017 н.р., слід відзначити, що діти мають значний інтелектуальний та творчий потенціал, який за оптимальних умов може розкритися і сприяти всебічному гармонійному розвитку учнівської спільноти загалом та кожної особистості окремо. Саме тому виховна робота у школі у 2017/2018 навчальному році має бути спрямована на розкриття та реалізацію учнівської творчості в контексті формування відповідального ставлення до своїх обов’язків, покращення роботи учнівського самоврядування, забезпечення участі учнів в районних конкурсах, фестивалях, проведення навчально-тематичних екскурсій по Харківській області.

 

Охоплення учнів харчуванням

     У минулому навчальному році вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей.  Організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей.  Розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей у шкільній їдальні, призначено наказом по школі  відповідальний за харчування дітей, створено бракеражна комісія.

Гарячим харчування в школі у 2016/2017 навчальному році за рахунок субвенції Пристінської сільської ради було охоплено 30 учнів (100%): 12 учнів початкових класів та 18 учнів 5-9 класів.

                                        Фінансово-господарська діяльність

     Протягом навчального року для покращення матеріальної бази школи було використано  батьківські, спонсорські та благодійні кошти. За кошти Пристінської с/р була здійснена оплата за проїзд вчителів в громадському транспорті.. На підготовку школи до нового навчального року  Пристінська сільська рада  виділила субвенцію на суму  5000 грн. для здійснення поточного ремонту та придбання господарських товарів, також залучені спонсорські та батьківські кошти на суму 2330 грн.

 

Залучення позабюджетних коштів

 

2013 рік

 

2014 рік

 

2015 рік

2016 рік

 

2017

(І-ІІ квартал)

25693 грн.

      27721 грн.

14102 грн.

17219 грн.

6014 грн.

 

       Протягом 2016/2017 н.р. у школі відсутня заборгованість по виплаті заробітної платні. Здійснена своєчасна виплата відпускних, виплата за курси, матеріальна допомога на оздоровлення.

Складено план підготовки школи до нового навчального року.

 

Виконані основні види робіт :   

1. Поточний ремонт  класних кімнат –    120 грн.

2. Поточний ремонт обідньої зали   -  880   грн.

3. Придбання посуду в їдальню – 350 грн

4. Заміна кранів в шкільній їдальні, ремонт каналізації 1655 – грн.

5. Фарбування підлоги в рекреації ІІ поверху,  на сходинках – 1200 грн.

6. Фарбування підлоги в рекреації І поверху – 840 грн.  

7. Фарбування  підлоги в спортивній залі, оформлення стін – 960 грн.

8. Штукатурка, побілка шкільних приміщень  –  75 грн.

9. Ремонт цокольної частини будівлі школи - 419 грн.

10. Облаштування майданчика з правил дорожнього руху – 120 грн.

11.Покос бур'янів на території школи, футбольному полі – 350 грн.

12. Фарбування шкільного паркану – 301 грн.

13.Побілка бордюр, надвірного туалету – 60 грн.

  Зміцнена матеріально-технічна база школи:

1. Придбання канцелярських та господарських товарів  –    250  грн. (вчителі);

2. Благоустрій території школи –  711  грн.;

3. Придбання наочності для оформлення кабінетів  -  60  грн..

7. Перезарядка 16 вогнегасників  (відділ освіти).

 

Приєднані документи:

Звіт директора за роботу в 2016-2017 н.р. Документ Microsoft Office Word
Переглядів: 62
Дата публікації: 16:59 01.02.2018
Директор

Колкунова Юлія Олександрівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для батьків
Інформація для випускників
Пошук
Версія для слабо- зорих